Obținere Autorizație de securitate la incendiu Corp Clădire D – Liceul „Anghel Saligny” blank

Obținere Autorizație de securitate la incendiu Corp Clădire D – Liceul „Anghel Saligny”

Total Investiție: 95.688 EURO

Detalii despre investiție:

  • Adresă investiție: Strada Vasile Alecsandri 16, Bacău, România
  • Status investiție: în execuție
  • Total Investiție: 95.688 EURO
Mission

Obținerea Autorizației de securitate la incendiu – Corp Clădire D – pentru Liceul „Anghel Saligny” este de o importanță critică în asigurarea siguranței elevilor, a personalului didactic și a întregii comunități școlare. Această autorizație certifică faptul că clădirea respectă standardele de siguranță împotriva incendiilor și că sunt implementate măsuri adecvate de prevenire și intervenție în caz de incendiu.

Obținerea acestei autorizații asigură că elevii și personalul se află într-un mediu securizat, minimizând riscul de incendiu și garantând o evacuare rapidă și eficientă în situații de urgență. Autorizația de securitate la incendiu evidențiază angajamentul liceului față de siguranța și bunăstarea comunității școlare, demonstrând respectarea regulilor și procedurilor de securitate în caz de incendiu. Prin obținerea acestei autorizații, Liceul „Anghel Saligny” devine un mediu de învățare sigur și protejat, oferind părinților încrederea că ai lor copii se află într-un loc unde siguranța este o prioritate și unde se promovează o cultură a siguranței și responsabilității.

Detalii despre investiție:

  • Adresă investiție: Strada Vasile Alecsandri 16, Bacău, România
  • Status investiție: în execuție
  • Total Investiție: 95.688 EURO